E strażak

Posted on Posted in projekty

System tekstroniczny do monitorowania funkcji życiowych oraz oceny ergonomiczności prototypów nazywany jest dalej systemem ćwiczebnym. System ćwiczebny realizuje funkcje opisanych w umowie: NR 0014/R/ID1/2011/01 O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU Nr OROB 0014 Ol/ID 14/1 NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA.

Zadaniem systemu jest weryfikacja ergonomiczności odzieży strażackiej oraz ocena wydolności organizmu kadetów podczas ćwiczeń bojowych.

System ćwiczebny posiada następujące funkcje:

  1. Automatyczna ocena stopnia zmęczenia strażaka podczas ćwiczeń poligonowych (wykrywanie stanu zagrożenia dla zdrowia).
  2. Automatyczna analiza wydolności organizmu (test wysiłkowy).
  3. Przybliżona lokalizacja strażaka na poligonie i w komorze testowej.
  4. Przybliżona ocena parametrów odzieży (izolacyjność cieplna, przepuszczalność).
  5. Przybliżona ocena komfortu zapewnianego przez odzież ochronną.

Realizacja powyższych funkcji wymaga pomiaru parametrów fizjologicznych i środowiskowych za pomocą czujników wbudowanych w ubranie strażaka oraz transmisja danych pomiarowych drogą radiową do jednostki centralnej. Na rysunku 1 przedstawiono strukturę zrealizowanego systemu ćwiczebnego.

estrazak

Rysunek 1 Struktura systemu ćwiczebnego

 

Automatyczna ocena stanu fizycznego strażaka podczas ćwiczeń dokonywana jest za pomocą analizy wartości parametrów fizjologicznych takich jak temperatura ciała, tętno oraz częstość oddechów.  Algorytm analizy parametrów fizjologicznych został opracowany został przez zespół Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

System umożliwia przybliżoną ocenę parametrów odzieży oraz komfortu, jaki zapewnia użytkownikowi na podstawie analizy parametrów opisujących środowisko. W tym celu monitorowana jest temperatura i wilgotność względna w obszarze pododzieżowym oraz w warstwie zewnętrznej ubrania. Porównanie wyników pomiaru temperatury pododzieżowej i zewnętrznej umożliwia oszacowanie izolacyjności termicznej ubrania, porównanie wilgotności umożliwia oszacowanie paroprzepuszczalności.

Poniżej przedstawiono listę parametrów fizjologicznych, których pomiar w systemie ćwiczebnym umożliwia automatyczną ocenę kondycji fizycznej strażaka podczas ćwiczeń.

Parametry fizjologiczne:

  • Częstość oddechów (RR – respiratory rate)
  • Częstość pracy serca (HR – heart rate)
  • Temperatura ciała (T)
  • Ruch / bezruch

Wartości parametrów są analizowane automatycznie za pomocą programu komputerowego pracującego na komputerze dowódcy. Na Rysunku 2 przedstawiono okno panelu głównego aplikacji do monitorowania parametrów czynności życiowych strażaków.

fireman_main_panel

Rysunek 2 Oprogramowanie zarządzające systemem monitorowania strażaków

One thought on “E strażak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.