Niezapominajka Biznesowa

Posted on Posted in nowe_projekty

Celem innowacji społecznej jest zwiększenie aktywności zawodowej osób urodzonych 1990-1999 w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej udostępniając im narzędzie stanowiące wsparcie w kreowaniu biznesu, jego analizie, a następnie w zakładaniu firmy. Pomysł na innowację społeczną polega na realizacji aplikacji mobilnej wykorzystywanej do wspomagania procesu inkubacji i uruchamiania nowego biznesu. Pozwala na zwiększenie świadomości użytkowników między innymi o aspekty jakie należy uwzględnić, aby nowa firma była założona w sposób przemyślany. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technik planowania, a następnie efektywnego zarządzania zadaniami, jakie należy wykonać zakładając własną działalność oraz pozwoli na efektywne zachęcenie młodych przedsiębiorców do realizowania własnych pomysłów.

Do głównych funkcji aplikacji należą: wykorzystanie modelu Business Model Canvas jako modelu planowania zakładania nowej firmy, lub tworzenia nowego produktu/usługi, synchronizacja opisanych w modelu zadań z mobilnym planerem oraz funkcjonalności pozwalające na informowanie użytkownika o dokumentach, terminach i niezbędnych aspektach, jakie należy uwzględniać przy prowadzeniu działalności.

Docelową grupą odbiorców innowacji społecznej są osoby urodzone pomiędzy 1990, a 1999, które kończą edukację i mają w planach założenia własnej działalności lub już zaczęły ją zakładać i chciałyby uporządkować aktualnie realizowane zadania. Użytkownikami mogą być instytucje zajmujące się edukacją młodzieży z pokolenia “Z” na końcowym etapie kształcenia np. uczelnie, biura karier, itp, które poprzez rozpowszechnienie aplikacji wśród studentów mogą zachęcić młodzież do zakładania własnej działalności oraz zwiększyć ich aktywność zawodową w tym zakresie.

Aplikacja może być pobrana ze strony internetowej www.niezapominajka-biznesowa.pl/pobierz

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Innowacja społeczna  „Niezapominajka biznesowa” testowana jest w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.akcjainkubacjawiedza_edukacja_rozwoj ue_europejski_fundusz_spoleczny

Poniżej zamieszczone zostały wybrane zrzuty ekranu z paneli aplikacji mobilnej.

2356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.