Projekt ClearTell

Posted on Posted in nowe_projekty

Celem wdrażanej innowacji społecznej jest wzrost kompetencji miękkich (prezentacji oraz przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej) osób biernych zawodowo w wieku 18-39, w tym osób z wadą wymowy. Narzędzie pomoże przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej lub przeprowadzenia prezentacji, dzięki czemu wzrosną ich możliwości na rynku pracy oraz aktywizacja zawodowa. Ponadto wśród osób jąkających się wzrośnie poziom jakości wymowy.

Grupę docelową stanowią osoby dorosłe bierne zawodowo (w wieku 18-39), które mają problem z prezentacją oraz z przygotowaniem do rozmowy rekrutacyjnej w tym osoby z wadą mowy (jąkające się nr. niepełnosprawności “0-3L”). Użytkownikami aplikacji będą np. organizacje zrzeszające osoby jąkające się, Uczelnie, instytucje pracy, organizacje szkoleniowe oraz ośrodki terapeutyczne z terenów Polski, które będą mogły w swojej działalności używać daną innowację.

Innowacja społeczna polega na realizacji aplikacji mobilnej, dzięki której odbiorcy będą mogli zwiększyć swoje kompetencje w zakresie prezentacji oraz przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej. Narzędzie składało się będzie z 3 głównych modułów: prezentacji, rozmowy rekrutacyjnej (wraz ze scenariuszami rozmowy kwalifikacyjnej) oraz echokorektora dla osób z wadami mowy. Aplikacja ma zadanie również zniwelować poziom stresu dzięki oswojeniu się z typowymi pytaniami pojawiającymi się na rozmowie kwalifikacyjnej. Jedną z zasadniczych funkcji oprogramowania “ClearTell” będzie umożliwienie odbiorcom wykorzystania echokorektora. Możliwe będzie także odsłuchiwanie zarejestrowanej wypowiedzi w celu skupienia szczególnej uwagi na fragmentach, w których dochodzi do jąkania. Dzięki temu osoba będzie mogła dokonać efektywnej korekcji wypowiedzianych zdań. Dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych oraz popularności telefonów typu smartfon, na których możliwe będzie bezpłatne zainstalowanie aplikacji docelowa grupa odbiorców produktu ma zdecydowanie zasięg globalny.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

menu1 menu2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.