Wydarzenia

  • IV Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnościami

    Date: 20 May 2018

    W dniach 11-13 Maja w Łodzi odbyło się IV Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnościami. Konferencja miała miejsce w budynkach Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE na Politechnice Łódzkiej. Przedstawiciele grupy Port Electronics w sobotę o godzinie 10:40 wygłosili prelekcję pt. "Aplikacja komputerowa wspomagająca osoby z zaburzeniami motorycznymi oraz znacznymi wadami wzroku w korzystaniu z komputera oraz przeglądarki Internetowej". Tematem prezentowanej prelekcji była aplikacja, która została zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego- więcej informacji pod tym adresem. Współpraca z Biurem Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej w ramach realizacji tego projektu skutkowała również publikacją artykułu w biuletynie AION(Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych) wydawanym przez biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej. Pod tym adresem można pobrać ten artykuł: Artykuł AION Poniżej krótka galeria zdjęć z tego wydarzenia.